Đường dốc Dock Văn phòng phẩm

  • Stationary Dock Ramp

    Đường dốc Dock Văn phòng phẩm

    Đường dốc cố định được điều khiển bằng trạm bơm thủy lực và động cơ điện. Nó được trang bị hai xi lanh thủy lực. Một được sử dụng để nâng bệ và một được sử dụng để nâng kẹp. Nó áp dụng cho nhà ga vận tải hoặc ga hàng hóa, kho hàng, v.v.