Bàn nâng kiểu cắt kéo cấu hình thấp

  • Low Profile Scissor Lift Table

    Bàn nâng kiểu cắt kéo cấu hình thấp

    Ưu điểm lớn nhất của Bàn nâng người dạng thấp là chiều cao của thiết bị chỉ 85mm. Trong trường hợp không có xe nâng, bạn có thể trực tiếp sử dụng xe nâng để kéo hàng hóa hoặc pallet lên bàn qua đường dốc, giúp tiết kiệm chi phí xe nâng và nâng cao hiệu quả công việc.