Bốn bàn nâng kéo

  • Four Scissor Lift Table

    Bốn bàn nâng kéo

    Bàn nâng 4 người cắt kéo hầu hết được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ tầng 1 lên tầng 2. Nguyên nhân Một số khách hàng có diện tích hạn chế và không đủ diện tích để lắp đặt thang máy tải hàng hoặc thang máy tải hàng. Bạn có thể lựa chọn bàn nâng bốn cắt kéo thay cho thang máy tải hàng.