Thang máy cho xe lăn thẳng đứng

  • Vertical Wheelchair Lift

    Thang máy cho xe lăn thẳng đứng

    Cầu nâng xe lăn thẳng đứng được thiết kế dành cho người khuyết tật, thuận tiện cho người đi xe lăn lên xuống cầu thang hoặc qua bậc thềm khi vào cửa. Đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng như một thang máy gia đình nhỏ, chở được tối đa ba hành khách và đạt chiều cao: 6m.