Bộ chọn đơn hàng

  • Self Propelled Order Picker

    Công cụ chọn đơn hàng tự hành

    Máy chọn đơn hàng tự hành được cập nhật dựa trên máy lấy đơn hàng bán điện, nó có thể được điều khiển trên nền tảng giúp hoạt động của vật liệu kho hiệu quả hơn, không cần phải giảm nền sau đó di chuyển vị trí làm việc
  • Semi Electric Order Picker

    Bộ chọn đơn hàng bán điện

    Máy lấy hàng bán điện chủ yếu sử dụng trong các hoạt động kho nguyên vật liệu, người lao động có thể sử dụng nó để lấy hàng hóa hoặc đóng hộp vv .. ở trên kệ cao.