Thang máy chở hàng dọc bốn ray

  • Four Rails Vertical Cargo Lift

    Thang máy chở hàng dọc bốn ray

    Thang máy tải hàng thẳng đứng 4 ray có nhiều ưu điểm cập nhật so với thang máy tải hàng 2 ray, kích thước bệ lớn, sức chứa lớn và chiều cao bệ cao hơn. Nhưng nó cần một nơi lắp đặt lớn hơn và mọi người cần chuẩn bị nguồn điện xoay chiều ba pha cho nó.