Thang máy cắt kéo di động

  • Movable Scissor Car Lift

    Thang máy cắt kéo di động

    Cầu nâng ô tô cắt kéo di động rất phù hợp với các loại cửa hàng sửa chữa ô tô, nâng ô tô rồi sửa xe. Nhẹ và cơ động, có thể dễ dàng di chuyển đến các nơi làm việc khác nhau, có hiệu quả tốt trong việc cứu hộ khẩn cấp xe ô tô.