Thang máy cắt kéo truyền động thủy lực

  • Hydraulic Drive Scissor Lift

    Thang máy cắt kéo truyền động thủy lực

    Cầu nâng cắt kéo tự hành là một thiết bị vô cùng hiệu quả. Các nhân viên có thể trực tiếp đứng trên bệ để điều khiển việc di chuyển và nâng hạ của thiết bị. Thông qua chế độ vận hành này, không cần hạ bệ xuống đất khi vị trí làm việc của di động ......