Nền tảng làm việc trên không bằng nhôm kép cấu hình cao

  • High Configuration Dual Mast Aluminum Aerial Work Platform

    Nền tảng làm việc trên không bằng nhôm kép cấu hình cao

    Nền tảng làm việc trên không bằng nhôm kép có cấu hình cao có nhiều ưu điểm: Chức năng khóa liên động Four Outrigger, chức năng chuyển mạch deadman, độ an toàn cao khi vận hành, nguồn AC trên nền để sử dụng dụng cụ điện, van giữ xi lanh, chức năng chống cháy nổ, lỗ nâng tiêu chuẩn để dễ dàng di chuyển .