Cẩu cửa hàng sàn

  • Floor Shop Crane

    Cẩu cửa hàng sàn

    Cần trục cửa hàng sàn thích hợp cho việc xếp dỡ nhà kho và các cửa hàng sửa chữa ô tô khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng nó để nâng động cơ. Cần cẩu của chúng tôi nhẹ và dễ vận hành, có thể di chuyển tự do trong môi trường làm việc chật chội. Pin mạnh có thể hỗ trợ một ngày làm việc.