Bàn nâng cắt con lăn

  • Roller Scissor Lift Table

    Bàn nâng cắt con lăn

    Chúng tôi đã thêm một nền tảng con lăn vào nền tảng cắt kéo cố định tiêu chuẩn để làm cho nó phù hợp với công việc dây chuyền lắp ráp và các ngành công nghiệp liên quan khác. Tất nhiên, ngoài điều này, chúng tôi nhận đặt mặt bàn theo yêu cầu và kích thước.