Bàn nâng kiểu chữ U

  • U Type Scissor Lift Table

    Bàn nâng kiểu chữ U

    Bàn nâng cắt kéo kiểu chữ U chủ yếu được sử dụng để nâng và xử lý pallet gỗ và các công việc xử lý vật liệu khác. Bối cảnh công việc chính bao gồm nhà kho, công việc trong dây chuyền lắp ráp và cảng vận chuyển. Nếu mô hình tiêu chuẩn không thể đáp ứng yêu cầu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xác nhận xem nó có thể