Bàn nâng Pit Scissor

  • Pit Scissor Lift Table

    Bàn nâng Pit Scissor

    Bàn nâng cắt kéo hố thang được sử dụng chủ yếu để chất hàng hóa lên xe tải, sau khi lắp bệ vào hố móng. Lúc này mặt bàn và mặt đất nằm ngang hàng. Sau khi hàng hóa được chuyển lên bệ, nâng bệ lên thì ta mới chuyển hàng lên xe tải.