Máy nâng kính chân không

  • Vacuum Glass Lifter

    Máy nâng kính chân không

    Máy nâng kính chân không của chúng tôi chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và xử lý kính, nhưng không giống như các nhà sản xuất khác, chúng tôi có thể hút các vật liệu khác nhau bằng cách thay thế các cốc hút. Nếu thay các cốc hút bọt biển, chúng có thể hút các tấm gỗ, xi măng và sắt. .