Xe vận hành độ cao

  • High Altitude Operation Vehicle

    Xe vận hành độ cao

    Phương tiện tác chiến độ cao có một ưu điểm mà các thiết bị làm việc trên không khác không thể so sánh được, đó là nó có thể thực hiện các hoạt động đường dài và rất cơ động, di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, thậm chí cả nước. Nó có một vị trí không thể thay thế trong các hoạt động của thành phố.