Công cụ chọn đơn hàng tự hành

  • Self Propelled Order Picker

    Công cụ chọn đơn hàng tự hành

    Máy chọn đơn hàng tự hành được cập nhật dựa trên máy lấy đơn hàng bán điện, nó có thể được điều khiển trên nền tảng giúp hoạt động của vật liệu kho hiệu quả hơn, không cần phải giảm nền sau đó di chuyển vị trí làm việc