Bàn nâng đôi

  • Double Scissor Lift Table

    Bàn nâng đôi

    Bàn nâng cắt kéo đôi phù hợp với những công việc ở độ cao làm việc mà bàn nâng cắt kéo đơn không thể đạt tới và nó có thể được lắp đặt trong hố để mặt bàn nâng cắt kéo có thể được giữ ngang với mặt đất và không trở thành chướng ngại vật trên mặt đất do độ cao của chính nó.