Bàn nâng ba kéo

  • Three Scissor Lift Table

    Bàn nâng ba kéo

    Chiều cao làm việc của bàn nâng cắt kéo ba càng cao hơn so với bàn nâng cắt kéo đôi. Nó có thể đạt đến chiều cao bệ là 3000mm và tải trọng tối đa có thể đạt 2000kg, chắc chắn làm cho các nhiệm vụ xử lý vật liệu nhất định hiệu quả và thuận tiện hơn.