Máy nâng cốc hút kính

  • Glass Suction Cup Lifter

    Máy nâng cốc hút kính

    Máy nâng cốc hút kính loại DXGL-HD chủ yếu được sử dụng để lắp đặt và xử lý các tấm kính. Nó có thân máy nhẹ hơn và hoạt động tốt trong các khu vực làm việc hẹp. Có một loạt các tùy chọn tải trọng giữa các mô hình khác nhau, có thể đáp ứng rất chính xác nhu cầu của khách hàng.